Skip naar de inhoud

Acht miljoen voor mooier landschap in Noord-Brabant

Knotwilgen langs de slootkant

Gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Brabant bundelen opnieuw hun krachten voor het behoud en de verbetering van het Brabantse landschap. In 2024 en 2025 wordt de Stimuleringsregeling Landschap (StiLa) opnieuw beschikbaar gesteld, met een budget van acht miljoen euro voor de aanleg en het beheer van landschapselementen in Noord-Brabant. Deze regeling, uniek voor de provincie, is gericht op particuliere grondeigenaren en agrariërs buiten het Natuurnetwerk Brabant. De ambitie is om minimaal 5 procent van het landelijk gebied in 2030 te voorzien van groenblauwe elementen, zoals bomenrijen en waterlopen, en deze ambitie te vergroten tot 10 procent in 2050.

De Stimuleringsregeling Landschap heeft een positieve impact gehad op het behalen van deze doelen, wat heeft geleid tot de verlenging van de regeling tot eind december 2025. Het beschikbare budget van €7.945.500 is ingelegd door gemeenten en waterschappen, waarbij de provincie elke ingelegde euro verdubbelt. Gemeenten en waterschappen kunnen doelen stellen in tien verschillende landschapsthema's, zoals landschapsontwikkeling, boerenlandvogels, cultuurhistorie en klimaatadaptatie. Veldcoördinatoren, per regio aangesteld, ondersteunen grondeigenaren en agrariërs bij het indienen van subsidieaanvragen en het opstellen van plannen die passen bij het specifieke gebied. De regeling heeft ook bijgedragen aan de inrichting van ecologische verbindingszones, waardoor natuurgebieden met elkaar worden verbonden en de recreatieve functie van het landschap wordt bevorderd.

Lees het volledige artikel over de Stimuleringsregeling Landschap (StiLa) op de website van Nature Today

Bron tekst: Provincie Brabant
Bron Foto: Het Brabants Landschap