skip-to-main-content
Hero image

Bomen en struiken inpassen in de landbouw

Samen werken we aan een productieve landbouw, herstel van biodiversiteit en klimaatbestendige bodems.

In de spotlight

Melkveehouder Jan Willem Breukink

Bomen leveren een functionele bijdrage aan een gezonde bodem en actief bodemleven. Daarom heb ik hazelnoten en walnoten aangeplant op het erf en de huiskavel.

Lees verder