Skip naar de inhoud

Agroforestry en notenbomen

Een van de mogelijkheden van Agroforestry is om aan de slag te gaan met het telen van verschillende noten. Het combineren van duurzame notenteelt met je bestaande bedrijfsvoering kan een gezond en voedzaam product opleveren met een verdienmodel. Het integreren van notenbomen in je bedrijfssysteem is echter niet eenvoudig en vergt de juiste kennis, kunde en voorbereiding.

Informatie over onder andere de notenteelt kun je vinden in onze kennisbank. Hier vind je informatie over rassenkeuze, aanplanten, telen, oogsten, verwerken en het toevoegen van waarde aan verschillende noten.

Daarnaast heeft Notenteelt twee uitgebreide teelthandleidingen uitgebracht van walnoten en hazelnoten. Deze teelthandleidingen beschrijven de actuele stand van zaken over bodem, water, bemesting, rassen, standplaats, plantmateriaal, grondbehandeling, teelt, ziekten en plagen, oogst, bewaring, opslag, afzet en de economie van walnoten. Ook de naamgeving, bestuiving en bevruchting komen aan de orde.

Beide boeken zijn tegen een vergoeding verkrijgbaar op www.notenteelt.com/shop. Hier kunt u ook meer informatie vinden over notenteelt.