Skip naar de inhoud

Agroforestry Netwerk Nederland publiceert factsheets over herplantplicht

Grazende koeien in weiland  met bomen aan de rand

Als je met agroforestry op landbouwgrond aan de slag wilt, zijn er een aantal regels en wetten die van belang kunnen zijn. Om niet onaangenaam verrast te worden, is het verstandig dit goed voor te bereiden voordat je begint met agroforestry op je bedrijf.  Een voorbeeld van belangrijke wet-en regelgeving is de herplantplicht.

Herplantplicht en agroforestry

Om het areaal bos in Nederland in stand te houden, zijn bepaalde bomen, struiken of andere houtige elementen (ook wel houtopstand genoemd) beschermd met wat de herplantplicht wordt genoemd. Deze verwijst naar de plicht om het kappen van een houtopstand te melden en de plicht deze te herbeplanten binnen drie jaar.  

Agroforestrysystemen die alleen bestaan uit fruit en notenbomen vallen niet onder deze plicht. Agroforestrysytemen waarbij ook niet-vruchtdragende bomen zijn aangeplant vallen mogelijk wel onder deze plicht. Denk hierbij aan voedselbossen, beboste kippenuitlopen met eiken en voederhagen.  

Factsheets over herplantplicht

Het Agroforestry Netwerk Nederland legt in een factsheet uit wat de herplantplicht precies inhoudt, wat de impact is en welke mogelijkheden er zijn om uitgezonderd te worden. Er zijn twee varianten van de factsheet: een voor agrarisch ondernemers en een voor beleidsmakers.

Agroforestry en de herplantplicht (voor agrarisch ondernemers)

Agroforestry en de herplantplicht (voor beleidsmedewerkers)

Meer weten

Voor vragen over de herplantplicht kun je terecht bij de provincie. Zij zijn bevoegd om ontheffingen te verlenen.