Skip naar de inhoud

Agroforestry-project Agrifirm krijgt steeds meer vorm, Rabobank treedt toe

jonge boompjes tussen akkers graan

'Een verdienmodel voor agroforestry', zo heet het project van Agrifirm dat steeds meer op stoom komt. Bij een eerste bedrijf zijn inmiddels bomen geplant en Rabobank heeft zich als partner aan het project verbonden.

Ook hebben vijf bedrijven inmiddels een bedrijfsplan ontwikkeld, laat Agrifirm weten. Het project is opgezet op verzoek van Agrifirm-leden, om inzicht te geven in de potentie en het mogelijke verdienmodel van dit systeem op het agrarisch bedrijf. Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij de teelt van meerjarigen (bomen) gecombineerd wordt met teelten van éénjarige of meerjarige landbouwgewassen of graasweide op hetzelfde perceel.

'Bij dit project staat het verdienmodel voor de boer centraal,' zegt Ruud Tijssens, directeur Coöperatiezaken en Public Affairs bij Agrifirm. 'Er zijn veel plannen die bomen op agrarische grond stimuleren, maar uiteindelijk moet zo'n ingreep in het bedrijf ook wat opleveren. Ook voor Agrifirm is dit project een zoektocht naar wat deze ontwikkeling voor invloed gaat hebben op de landbouw van de toekomst.'

Goed verdienmodel

Martine Boon, adjunct-directeur Food en Agri Nederland bij Rabobank: 'De allerbelangrijkste voorwaarde voor de transitie naar meer duurzame landbouw is een goed verdienmodel. Voor agroforestry geldt dat er nog heel weinig bekend is over de potentiële businessmodellen. Juist omdat binnen agroforestry natuur en landbouw worden gecombineerd vinden wij het heel belangrijk om kennis te ontwikkelen over deze nieuwe vorm van landbouw. Een productief voedselbos laten groeien duurt al snel enkele jaren, daarom vinden we het heel positief dat Agrifirm samen met de betrokken pilotboeren het potentiële verdienmodel laat onderzoeken.'

In het project is reeds met vijf boeren gewerkt aan een eigen bedrijfsplan voor agroforestry. Daarbij wordt ook een doorrekening gemaakt hoe het economische plaatje eruit komt te zien. Twee deelnemers zijn begonnen met het ontwerp op basis van dit bedrijfsplan. Rabobank gaat onder meer ondersteunen bij het beoordelen van deze bedrijfsplannen. Kennis die hierdoor wordt opgedaan, kan direct als voorbeeld dienen voor andere boeren die met agroforestry aan de slag willen.

 

Bron: Nieuwe Oogst
Foto: © Han Reindsen