Skip naar de inhoud

Bereken de financiële haalbaarheid van je voedselbos met de Rekentool

jonge boompjes

De Rekentool Voedselbossen 4.0 is een Excel-bestand waarin de financiële haalbaarheid van een voedselbos wordt berekend. De rekentool maakt inzichtelijk in hoeverre een voedselbos winstgevend is en met welke in- en output rekening gehouden moet worden. De rekentool is bedoeld voor beginnende voedselbosboeren die graag de financiële situatie inzichtelijk willen krijgen. De tool is recent vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands.

Download de Rekentool

Handleiding

Voor de Rekentool Voedselbossen is ook een handleiding ontwikkeld. De handleiding licht stap voor stap het gebruik van de tool toe. Binnen de Rekentool zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is de basisversie. Hierin hoeven alleen basisgegevens over het voedselbos ingevoerd te worden. De handleiding voor deze basisversie is te vinden in hoofdstuk 1 van dit document. De tweede mogelijkheid is de expertversie. In deze versie is het mogelijk om extra gegevens in te voeren. Dit resulteert in een specifiekere uitkomst van de Rekentool Voedselbossen. De experthandleiding is te vinden in hoofdstuk 2 van dit document.

Meer weten?

Lees meer over de Rekentool Voedselbossen op de website van Wageningen UR.