Skip naar de inhoud

Betekenis van agroforestry voor de biodiversiteit

Een stapeling van maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied vraagt om een economisch en ecologisch robuust landbouwsysteem waarbij de levering van ecosysteemdiensten in balans is. Naast voedselproductie is behoud van biodiversiteit één van de ecosysteemdiensten die de landbouw levert en waar deze tegelijk in zekere mate van afhankelijk is. Wat zijn de verwachte effecten van agroforestry op de biodiversiteit? Hoe is hierop in te spelen in de ontwerpen voor en het beheer van verschillende agroforestry-systemen? Een beter inzicht kan eveneens bijdragen aan financiële vergoedingen voor de inzet van agrarisch ondernemers.

Jacco de Stigter & Evert Prins (Louis Bolk Instituut) schreven voor het Vakblad Natuur, Bos en Landschap een artikel over de betekenis van agroforestry voor biodiversiteit. Je kunt het volledige artikel lezen door te klikken op de button hieronder.

 

Lees het volledige artikel

 


Tekst: Jacco de Stigter & Evert Prins

Bron: Vakblad Natuur, Bos en Landschap

Beeld: Agricology.co.uk