Skip naar de inhoud

Agroforestry Onder de Aandacht: terugblik op de Nationale Bodemtop 2024

Ontkiemende plantjes in de grond

Op woensdag 7 februari vond de jaarlijkse Nationale Bodemtop plaats. De Bodemtop, georganiseerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, verwelkomt iedereen met interesse in duurzaam beheer van landbouwbodems. Ook agroforestry stond op de agenda.

Vanuit RVO werd een sessie verzorgd vanuit verschillende perspectieven over deze veelbelovende landbouwmethode. De interactieve sessie werd begeleid door Sandra Erkelens (RVO). Tijdens de sessie vertelde Anne Cobben (RVO) op welke manier agroforestry is verankerd in beleid en hoe deze vormen van landbouw passen binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Ook de rol van het Agroforestry Netwerk Nederland heeft ze besproken. Hierbij is ze ingegaan op de missie van het Netwerk, namelijk 25.000 ha Agroforestry in 2030. Ook heeft ze de kernteamleden van het netwerk voorgesteld.

Jacco de Stigter (Louis Bolk Instituut) lichte vervolgens de verschillende vormen van agroforestry toe. Ook benoemde hij, aan de hand van onderstaande figuur, de vele positieve invloeden van agroforestry op de maatschappelijke opgaven waar we voor staan.

Jacco de Stigter geeft presentatie tijdens de Bodemtop

Theo Nieuwenhuis van het biologisch akkerbouwbedrijf De Haolderkamp deelt zijn kennis van en ervaringen met agroforestry. Op de Hoalderkamp past hij strokenteelt toe voor een weerbaarder teeltsysteem.  Hij gaat in op de positieve effecten op de bodem vanuit de praktijk, zoals het microklimaat, het vastleggen van koolstof in de bodem en de toename van organische stof, waardoor het water nog beter vastgehouden wordt. Daarnaast stipt hij nog een aantal krisiche factoren aan waar hij in de praktijk tegenaan loopt, namelijk het invullen van de gecombineerde opgave, het mestbeleid rondom productieve bomen, en nog een aantal regels. Voor de volledige presentatie kunt u de website van de Bodemtop raadplegen: Nationale Bodemtop.

 Zo komen beleid, onderzoek en praktijk mooi bij elkaar.  

Theo Nieuwenhuis geeft presentatie over AF in de praktijk tijdens de Bodemtop

Uit de vragen van het publiek is ruime interesse gebleken naar de manier waarop de perceelregistratie plaats vindt wanneer het om agroforestry gaat. Informatie hierover is te vinden op de volgende website: Agroforestry 2024 (rvo.nl). Ook waren er veel vragen over het verdienvermogen. Hier wordt nog nader onderzoek naar gedaan. De verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek in 2024 worden gepubliceerd op onze website. Houd die dus in de gaten!

Het was een zeer inspirerende dag!