Skip naar de inhoud

Gezocht: bedrijven waar kinderen bomen of struiken mogen planten

Boomfeestdagen: een traditie breidt zich uit naar de agrarische sector

Sinds 1957 organiseert Stichting Nationale Boomfeestdag feestelijke Boomfeestdagen waarbij kinderen leren over het belang van bomen. Tijdens deze Boomfeestdagen mogen kinderen zelf bomen en struiken planten. Het planten van bomen is voor hen een bijzonder avontuur en een onvergetelijke activiteit.

Naast de activiteiten die de stichting zelf organiseert, stimuleert zij door het aanbieden van stappenplannen, inspiratiekaarten, voorbeeldprogramma’s en educatiematerialen, ook andere partijen om Boomfeestdagen te organiseren.

Traditioneel werden Boomfeestdagen veelal georganiseerd door gemeenten. De afgelopen jaren zijn ook steeds meer eigenaren van bos- en natuurterreinen Boomfeestdagen gaan organiseren. Op deze manier krijgen ieder jaar vele duizenden kinderen de mogelijkheid om in aanraking te komen met natuur. Ook ervaren ze hoe ze zelf op een positieve manier kunnen bijdragen aan een prettige woonomgeving, klimaatadaptatie en het herstel van biodiversiteit.

Onder het motto ‘ieder kind een boom’ wil Stichting Nationale Boomfeestdag de komende jaren nóg meer kinderen bereiken. Wij zien daartoe kansen in het landelijk gebied, door de kinderen bomen en struiken te laten planten voor de groenblauwe dooradering van het landschap en in Agroforestry-systemen, voedselbossen en op boerenerven. Door kinderen op deze plekken bomen en struiken te laten planten, worden ze niet alleen enthousiast gemaakt over bomen, maar komen ze ook in aanraking met het boerenbedrijf, de diverse soorten voedselbossen en het agrarisch cultuurlandschap. Daarbij leren kinderen over duurzaam geproduceerd voedsel en de vele aspecten van duurzame landbouw. Via de kinderen komen tevens leerkrachten, ouders en andere volwassenen in aanraking met deze bedrijven. Zo ontdekken zij de producten, de bezigheden en vooral ook: de mensen achter de organisatie, hun visie, hun passie en hun werkwijzen.

 

Wat is een Boomfeestdag?

Misschien heb je er zelf in je kindertijd ook een meegemaakt… Een Boomfeestdag is een feestje voor kinderen van 10 à 11 jaar oud (groep 6 of 7 van de basisschool), dat in het teken staat van bomen. Bomen van allerlei soorten, groot en klein, met en zonder noten of vruchten en op diverse plekken binnen en buiten de bebouwde kom.

Elke Boomfeestdag is uniek, maar over het algemeen duurt het programma van een Boomfeestdag ongeveer anderhalf uur. Meestal doen zo’n 1-2 schoolklassen, of een andere groep (BSO, vereniging, etc.) mee.

Idealiter hebben de kinderen in de weken voorafgaand aan de Boomfeestdag al verhalen gehoord en lessen gehad over bomen en in het geval van een ‘Boerenboomfeestdag’ ook over verschillende vormen van Agroforestry, voedselbossen of landschapselementen.
 

Het programma van een Boerenboomfeestdag bevat meestal de volgende elementen
(de stichting draagt zelf zorg voor de organisatie van het evenement):
 

  • Aankomst op de plantlocatie, welkomstwoord door de ondernemer en Stichting Nationale Boomfeestdag. Desgewenst kan ook de burgemeester of een wethouder worden uitgenodigd.
  • Het meedoen aan één of meer workshop(s), welke bij voorkeur een link hebben met het onderwerp Agroforestry, voedselbossen of landschapselementen. Ook een rondleiding over het bedrijf behoort tot de mogelijkheden.
  • Pauze met drinken en fruit.
  • Uitleg over het planten van de bomen of struiken.
  • Het planten van de bomen of struiken.
  • Afsluiting met een verrassing voor thuis en een lekkere snack voor onderweg.

Locaties gezocht

Het organiseren van Boomfeestdagen bij ondernemers in de Agroforestry of initiatiefnemers van voedselbossen of beheerders van landschapselementen is relatief nieuw. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aan Stichting Nationale Boomfeestdag een projectsubsidie toegekend waarmee op 12 locaties in het landelijk gebied (bij voorkeur in iedere provincie een) een Boomfeestdag kan worden georganiseerd.

De Boomfeestdagen vinden plaats in de periode van november 2024 t/m maart 2025 en november 2025. De datum wordt bepaald in overleg met de ondernemer.

Heel concreet zoekt de stichting 12 enthousiaste ondernemers die al ver zijn in hun plannen omtrent het planten van bomen/struiken/hagen én het leuk vinden om tenminste één schoolklas (groep 6/7) op het bedrijf te ontvangen en bomen of struiken te laten planten.

Goed om te weten, is dat de stichting zorgdraagt voor de organisatie van het evenement. Dit behelst onder meer het uitnodigen van een schoolklas(sen), het regelen van een evenementenvergunning, het vormgeven en organiseren van een educatief programma, het regelen van traktaties voor de kinderen, contact met pers, etc.

Van de ondernemer wordt verwacht dat de beplantingsplannen rond zijn (inclusief eventueel benodigde vergunningen voor de aanplant). De ondernemer bepaalt hoeveel bomen/struiken worden geplant, van welke soort en van welke leverancier. De kosten voor de terreinvoorbereiding en de aankoop van de bomen en struiken komen voor rekening van de ondernemer. Vaak zijn hiervoor subsidies beschikbaar. Op de dag van het feest wordt aanwezigheid van de ondernemer verwacht. Zo mogelijk vertelt zij/hij aan de kinderen over de activiteiten op het bedrijf. Het kan gebeuren dat sommige bomen/struiken te diep of te ondiep zijn geplant of een beetje schuin staan. Het is daarom belangrijk om direct na de Boomfeestdag het plantwerk te controleren en waar nodig correcties door te voeren. Uiteraard vinden alle werkzaamheden die de Stichting op zich neemt plaats in goed overleg met de ondernemer.

 

Ga jij de komende tijd bomen en/of struiken planten en vind je het leuk om dat samen met kinderen te doen? Neem dan contact op met Stichting Nationale Boomfeestdag via info@boomfeestdag.nl.