skip-to-main-content

De bodem onder het voedselbos

Deze sessie van Netwerk Voedselbossen Nederland vindt plaats op woensdag 6 december van 14.30 tot 16.00 uur (online) op internationale bodemdag over de bodem onder het voedselbos. Meer informatie volgt.