Skip naar de inhoud

Rapport: de effecten van agroforestry op biodiversiteit in Nederland

rapport effect biodiversiteit roodstaart vogel

De resultaten van een korte literatuurstudie naar de verwachte effecten van agroforestry op biodiversiteit en hoe hierop in te spelen in ontwerp en beheer

 

Dat agroforestry een positief effect kan hebben op de biodiversiteit is duidelijk, maar hoe groot is dat effect, en aan welke knoppen kan gedraaid worden om die effecten te vergroten? Deze vragen zijn relevant voor zowel beleidsmakers als agrarisch ondernemers die de biodiversiteit op hun bedrijf middels agroforestry willen verhogen. Ook kan deze informatie mogelijk bijdragen aan het proces om financiële vergoedingen voor agrarisch ondernemers te ontwikkelen.

Daarom is door Jacco de Stigter en Evert Prins, lid van Agroforestry Netwerk Nederland, een literatuurstudie uitgevoerd. Hierin is gekeken naar het verwachte effect van rijenteeltsystemen, silvopastorale systemen en heggen op functionele agrobiodiversiteit, landschappelijke diversiteit en specifieke soorten. Daarnaast is door de onderzoekers een eerste opgezet gemaakt om deze theoretische kennis om te zetten naar praktische aanbevelingen voor agrariërs.

Lees het rapport