skip-to-main-content

Dialoogsessie wet- en regelgeving

De taskforce wet- en regelgeving zet zich in voor het wegnemen van belemmeringen die door de praktijk worden ervaren en het verspreiden van kennis over wetgeving die verandert. Daarom organiseerde de taskforce op 17 november een dialoogsessie waarin agroforestry boeren en beleidsmedewerkers van provincies, LNV en RVO het gesprek met elkaar aangingen. Het was een prettig gesprek waarbij er van beide kanten open werd gesproken over de impact van regelgeving in de praktijk. 

Verschillende boeren presenteerde hun belangrijkste belemmeringen. Zo werd er bijvoorbeeld aangegeven dat het opgeven van gebogen stroken in de gecombineerde opgave veel tijd en energie vergt. Andere voorbeelden lichtten toe hoe de regelgeving van verschillende overheden tegenstrijdig op het erf kunnen belanden. Ook onderwerpen zoals grondwaarde, herplantplicht en mest kwamen aan bod. Deze concrete voorbeelden zijn waardevol voor beleid en worden gebruikt in het beleidsadvies dat wordt geschreven door de taskforce. 

Naast het bespreken van knelpunten werd er ook aandacht besteed aan de plek die agroforestry heeft in het nieuwe GLB. Er werd positief gereageerd dat agroforestry serieus als landbouwvorm meetelt en mee kan doen in de verschillende regelingen. Tegelijkertijd werd het onrechtvaardig gevonden dat voedselbossen ondanks alle maatschappelijke baten bij de eco-regeling buiten de boot vallen. 

Er zijn dus nog genoeg hobbels te nemen om agroforestry de ruimte te geven in wet- en regelgeving. Samen het gesprek voeren om te zien hoe regels in de praktijk uitwerken is dan een belangrijke stap die vervolg krijgt.