Skip naar de inhoud

Eerste systemen deelnemers PPS Verdienmodellen Agroforestry worden gerealiseerd

Binnen het project PPS Verdienmodellen Agroforestry wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van het verdienmodel van agroforestry. Op basis van wetenschappelijke kennis, maar vanuit, en toepasbaar, voor de praktijk. In dit proces worden voor 14 agrarische bedrijven verspreid over Nederland bedrijfsplannen gemaakt. Het is de intentie dat deze bedrijven ook binnen de projectperiode overgaan tot realisatie. Het spits is afgebeten door het bedrijf De Korte Weg.

Op vrijdag 24 november 2023 opende Anna Kuiper van agrarisch voedselbos De Korte Weg het plantseizoen. De dag werd officieel geopend door twee wethouders van gemeente Dijk en Waard en provincie Noord-Holland. Na een introductie van Anna Kuiper over wat agroforestry inhoudt en een gesprek over het ingeschatte financiële plaatje van dit agroforestrysysteem, werden de eerste bomen door de wethouders en de provincie Noord-Holland in de grond gezet.

 

Anna Kuiper plant een boomAnna Kuiper en Danielle Lieuwen openen samen het plantseizoen.

    Anna Kuiper en Danielle Lieuwen openen samen het plantseizoen.

Daarna werden door aanwezige beleidsmedewerkers, onderzoekers en adviseurs tientallen struikjes geplant die samen een windhaag zullen gaan vormen. Een metafoor voor de samenwerking. De totstandkoming van dit agroforestrysysteem is een het product van een samenwerking tussen de partners van de PPS Verdienmodellen Agroforestry, Agrifirm, Fekkes Landschapsarchitectuur, de provincie Noord-Holland, de gemeente en vele anderen. In het komende plantseizoen zal twee van de uiteindelijk vijf hectare agroforestry aangeplant worden. Het unieke aan het systeem is dat het een zeer grote diversiteit van bomen en struiken kent. Naast de expertise die deze vele teelten met zich meebrengen, is het ook een uitdaging om de diverse producten af te zetten.

Parallel aan het uitwerken van het verdienmodel van Anna, worden ook voor de andere deelnemers van de PPS Verdienmodellen Agroforestry economische doorrekeningen gemaakt van de verwachte prestatie van het systeem. De PPS Verdienmodellen Agroforestry is een samenwerking van WUR Open Teelten, het Louis Bolk Instituut, MVO Nederland en Rombouts Agro-ecologie