Skip naar de inhoud

Effecten van agroforestry op de waterhuishouding en functionele agrobiodiversiteit

Tekening van bomen in bodem met wortels

Verkenning naar de effecten van agroforestry op de waterhuishouding en functionele agrobiodiversiteit (met extra aandacht voor de Zeeuwse context en de mogelijke voor- en nadelen die dit kan bieden voor de Zeeuwse akkerbouw)

Lennart Fuchs en Sanne van Leeuwen, onderzoekers bij Wageningen UR, hebben voor de provincie Zeeland de effecten van agroforestry op de waterhuishouding en functionele agrobiodiversiteit onderzocht. Ook is onderzocht welke voor- en nadelen deze kunnen bieden voor de akkerbouw in Zeeland. De resultaten van het onderzoek zijn in december gepubliceerd.

Uit het onderzoek blijkt dat agroforestry voor beide thema’s potentie biedt om hier positief aan bij te dragen, al zal veel afhangen van het ontwerp en de lokale context. Agroforestry kan extreme weersomstandigheden als droogte en piekbuien enigszins bufferen, en kan nutriëntenuitspoeling naar oppervlakte en grondwater reduceren.

Ook verhoogt het de diversiteit in het systeem, wat positieve gevolgen kan hebben voor de functionele agrobiodiversiteit in de vorm van natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving. Al met al biedt het dus kansen op deze thema’s, maar zal met alleen implementatie van agroforestry de bestaande problematiek niet geheel verholpen worden. Wel kan het onderdeel zijn van een oplossingsrichting voor de verschillende opgaven waar ook de Zeeuwse landbouw mee te maken heeft, waarbij een integrale aanpak cruciaal is.

Ga naar het rapport