Skip naar de inhoud

Agroforestry in Nederland: Worden we binnen Europa serieus genomen?

Iedere twee jaar vindt er op Europees niveau wetenschappelijke uitwisseling over agroforestry plaats tijdens het EURAF congres. Dit jaar vond het evenement plaats in tal gebouwen van de Mendel University in Brno (Tsjechië). Als voorzitter van EURAF Nederland wil Evert Prins iedereen graag op de hoogte brengen van wat zich hier heeft afgespeeld. De inbreng vanuit Nederland was significant te noemen. Hieronder een verslag.

 

DigitAF, Reforest en een Nederlandse film

Op de dag voorafgaand aan het congres werden besloten bijeenkomsten georganiseerd voor de Europese projecten DigitAF en Reforest, waar vanuit Nederland de WUR, het Louis Bolk Instituut en FarmTree bij zijn aangesloten. Gedurende de rest van het congres waren er volop presentaties over voorlopige resultaten van deze projecten. ’s Avonds werd een filmavond georganiseerd. Eerder in het jaar hadden we het vanuit EURAF Nederland mogelijk gemaakt dat hier een verkorte versie van de agroforestryfilm ‘Bomen op mijn land” van Nederlandse Filmmaker Joris van der Kamp werd vertoond. De zaal was enthousiast!

 

17 Nederlanders!

Tijdens de opening op de eerste echte congresdag liet EU commissionar Janusz Wojciechowski weten dat de potentie van agroforestry langzaam door begint te dringen. Hij maakte de belofte concrete stappen te zetten om het boeren makkelijker te maken met agroforestry te starten. We kregen te horen dat het congres dit jaar op een kleine 400 bezoekers uit 43 landen kon rekenen. Vanuit Nederland waren 17 mensen aanwezig  Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van eerdere jaren waar de Nederlanders op één hand te tellen waren.

 

Presentaties vanuit Nederland

Later op de dag presenteerde Evert Prins (Louis Bolk Instituut/ ANN / EURAF NL) met  Piet Rombouts (nationaal afgevaardigde voor EURAF vanuit Nederland) over de rol die provinciale agroforestrynetwerken hebben bij de opschaling van agroforestry in Nederland. Ook konden we aan onze Europese collega’s vertellen wat de rol is van het Agroforestry Netwerk Nederland. De boodschap sloot perfect aan bij de openingspresentaties waarbij benadrukt werd dat het van uiterst groot belang is om de boeren voorop te zetten en met elkaar uit te laten wisselen. Vooral de Tsjechen en de Zwitsers bleken geïnspireerd van onze aanpak. Ze willen graag van ons leren en op dezelfde manier gaat werken. De opzet van de provinciale agroforestry netwerken in Nederland is echt uniek te noemen!

Dezelfde dag en de dag daarna vonden van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds presentaties plaats, waarin de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek werd gedeeld. Ook de voorlopige onderzoeksresultaten van het experiment van WUR Open Teelten (Lennart Fuchs), de ontwikkeling van Carbon Catch (Waas Thissen, Louis Bolk Instituut) en het onderzoek van Isabelle van der Zande (NIOO KNAW) over monitoring van biodiversiteit in voedselbossen werden met veel enthousiasme ontvangen.

We kunnen niet anders concluderen dan dat we in Nederland met relevant onderzoek bezig zijn. In een posterronde werden door mij de voorlopige uitkomsten van het project Boeren tussen Boomwallen in de Noordelijke Friese Wouden (NFW, Van Hall Larenstein, Friese Milieufederatie) gepresenteerd.