Skip naar de inhoud

Experiment met bomen op Dairy Campus

In maart van dit jaar is op Dairy Campus in Leeuwarden de aanplant van een smaakvolle voederhaag gestart. Ze doen dit ten behoeve van onderzoek naar het knabbelgedrag van melkvee. Bezoekers krijgen in de toekomst goed zicht op het experiment, dat twee vragen moet beantwoorden.

 

Cafetaria experiment

De voederhaag bestaat uit zeven boomsoorten, die in zo’n volgorde worden neergezet dat een ‘cafetaria experiment’ uitgevoerd kan worden. Zodra de boompjes wat groter zijn, wordt onderzocht in welke mate koeien van de haag knabbelen, en naar welke soorten bomen hun voorkeur uitgaat. Ook wordt er onderzoek gedaan naar beheer en biodiversiteit in en rondom de haag.

De tweede vraag richt zich op het veranderende beheer voor de boer als het gaat om zaaien, bemesten en oogsten.

De haag wordt aangeplant in het kader van het project ‘Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit’, waar Wageningen University & Research samen met melkveehouders in de noordelijke provincies kennis ontwikkelt over de inpassing van agroforestry op melkveebedrijven ten behoeve van klimaat en biodiversiteit.

De voederhaag bestaat uit de volgende 7 soorten:

  • Amandelwilg
  • Veldesdoorn
  • Hazelaar
  • Linde
  • Zwarte els
  • Fladderiep
  • Paulowna (niet invasieve variëteit)


Het traditionele open landschap van de voormalig Middelsee waarin Dairy Campus zich bevindt wordt niet verstoord door de 210 meter lange haag.

Het project wordt gefinancierd door de gemeente Leeuwarden, provincies Friesland, Groningen en Drenthe, ministerie van LNV, het melkveefonds, LTO Noord, en vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Partners in het project zijn Van Hall Larenstein, de milieufederaties uit de drie noordelijke provincies, Platform CO2Neutraal en Agrarisch collectief Waadrâne.

 

Meer informatie