skip-to-main-content

Gelderlandse boeren delen praktijkervaring voederhagen

Groep tijdens excursie in weiland

Vanuit het Agroforestry Netwerk Gelderland werd op 11 juli een bijeenkomst georganiseerd over de praktische toepassing van voederhagen. Deze middag kwam een groep van ruim 25 geïnteresseerden samen,  waarvan ongeveer 20 boeren. Het doel van de middag was het delen van kennis over aanleg, beheer en voederwaarden van Voederhagen en het ophalen van vragen die spelen onder de boeren in het agroforestry netwerk Gelderland.
.
Het werd een zeer inspirerende bijeenkomst. Landschapsontwerper Dyon Temming vertelde over hoe de aanleg en het beheer van voederbomen in verschillende typen landschappelijke elementen leidt tot de gewenste functionaliteit. Ook vertelde hij over de koppeling van voederhagen met het ANLb en welke voorwaarden daaraan zitten.

Evert Prins gaf een presentatie over de haarstaalanalyse en het nut daarvan in het bepalen waar het dier tekorten heeft op het gebied van mineralen en sporenelementen. Hierin legt hij de koppeling van de aanwezigheid van deze elementen in beplantingen waar het vee van eet als zij de kans krijgen zoals blijkt uit waarnemingen van melkveehouders.

De aanwezigheid van sporen en mineralen in planten is op zichzelf geen directe oplossing maar er zijn zeker soorten die het veel graag eet. Zoals haagbeuk waarin veel mangaan zit, of de hondsroos waarvan bekend is dat er veel magnesium in zit.

Vervolgens was er ruimte om de vragen te stellen waar boeren rond voederhagen tegenaan aan lopen. De vragen liepen uiteen maar lieten zich in 5 categorieën indelen:

  1. Dierenwelzijn; Wat heeft echt effect op de gezondheid en gedrag van mijn vee
  2. Ecosysteemdiensten; hoe beinvloed de voederhaag mijn bodem en waterhuishouding of de biodiversiteit
  3. Verdienmodellen; op welk vlak liggen de opbrengsten direct of indirect of in combinatie met de systeemdiensten en ANLb
  4. Praktijkkennis rond aanleg en beheer, en eventueel de oogst en het op balen zetten van blad en twijgen
  5. Duidelijkheid rond wet- en regelgeving; hoe zit het met herplantplicht, hoe passen voederhagen in het GLB en de Ecoregeling


Vanuit het Agroforestry Netwerk Gelderland wordt in samenwerking met het Louis Bolk Instituut gewerkt aan een factsheet om een deel van deze vragen te beantwoorden. Deze factsheet komt half 2024 uit.

Na het ophalen van de vragen was het tijd om in het echt te gaan kijken. Veehouder Arjan Bisschop laat tijdens de rondleiding over zijn huiskavel zien hoe hij en zijn vrouw vorm geven aan hun visie op het bedrijf. Zij hebben voederbomen aangelegd, passend bij het beweidingssysteem met een dubbel doel. Zowel voor het vee als voor verkoop van fruit en noten.

Dit schetst een inspirerend beeld van hoe een nieuw cultuurlandschap er uit kan komen te zien. Met ondernemerschap, oog voor, en het benutten van, de ecologische processen in en op de bodem en zicht op een goede boterham. Het was een middag met enthousiaste mensen, goede vragen en discussies. Misschien zelfs een blik op de toekomst van de veehouderij.