skip-to-main-content

Geslaagde bijeenkomst Agroforestry en Populieren

Groep tijdens excursie in bos

Vrijdag 9 juni 2023 werd in het Brabantse Schijndel en omgeving een bijeenkomst over agroforestry in combinatie met populieren gehouden. 

Met veel enthousiasme wordt teruggekeken op een succesvolle bijeenkomst waarin aanwezigen hun netwerk hebben vergroot en waardevolle informatie hebben gedeeld over diverse projecten met betrekking tot populieren en agroforestry. De dag was gevuld met inspirerende presentaties, levendige discussies en een verkenning van praktijkvoorbeelden. 

Kansen en belemmeringen 
Tijdens de bijeenkomst stonden agroforestry en de rol van populieren centraal. Gezamenlijk werd besproken hoe populieren een belangrijke rol kunnen spelen in agroforestry en wat de waarde is van populierenhout. Daarnaast werd een interessante discussie gevoerd waarin verschillende onderwerpen aan bod kwamen; het voorpootrecht, regeneratief landschap, de eiwittransitie, het belang van collectieven voor houtboeren en het waarborgen van de kwaliteit van hout. 

Een opvallend onderwerp dat naar voren kwam tijdens de discussie betrof ‘tijdelijk bos’. Tijdelijk bos is een interessante regeling die meer ruimte zou kunnen bieden voor het experimenteren met agroforestry systemen. Vaak is dit onbekend bij grondeigenaren en ambtenaren. Het dient wel met zorg te worden toegepast, omdat er anders een risico is dat de landbouwgrond een natuurbestemming krijgt. Vandaar dat de regeling vaak in een slecht daglicht staat, terwijl het wel interessant kan zijn voor grondeigenaren die met bomen aan de slag willen. Vanwege de grote interesse wordt dit onderwerp in een volgende bijeenkomst uitgebreider behandeld.

Combinaties met populieren
Tijdens de bijeenkomst is gebrainstormd over populieren in agroforestrysystemen: met welke andere teelten kunnen populieren gecombineerd worden en hoe ga je dan te werk? Hierbij werden diverse interessante opties genoemd, zoals populieren combineren met kerstbomen en kippen, recreatiesmogelijkheden zoals forest bathing, en combinatieteelt met vezelgewassen zoals hennep, sorghum, miscanthus, vlas en zonnekroon. Ook het gebruik van wol voor beschermende kokers rondom aanplantingen of als mulch, en het integreren van koeien en combinaties met voederhagen werden genoemd als mogelijke combinaties met populierenaanplant.

Kennis en inspiratie
De bijeenkomst wat een succes door de mooie opkomst en inbreng van kundige sprekers en experts. Onder andere Jan Frans van Boeckel van Boeckel Bosbouw, Jade Koop van Jade Reforestry, Piet Rombouts van Agroforestry Netwerk Brabant en de populieren werkgroep, en Job Wittens van Peppelhout hebben hun kennis en ervaringen gedeeld.

Naast de inspirerende presentaties en discussies was er ook ruimte om de praktijk te ervaren. Deze ochtend werden drie percelen bezocht, waarbij de diversiteit van mogelijkheden goed tot uiting kwam:

  • een populieren productiebos gecombineerd met fruitbomenteelt; 
  • een agroforestry systeem met gras, koeien en stroken van populieren en voederbomen;
  • een ouder populieren productiebos waarin diverse experimenten plaatsvinden, zoals het kweken van bomen voor agroforestry, voedselproductie en de teelt van paddenstoelen (in het kader van het project vanuit FarmLife).

Meer informatie?
Heb je interesse om deel te nemen aan deze ontwikkelingen? Neem dan contact op met Jade Koop van Jade Reforestry door een mailtje te sturen naar info@jadereforestry.com