skip-to-main-content

Gezocht: pachters agroforestry-perceel in Noord-Holland

aarde op hand

Vanuit overheden en terreinbeherende organisaties wordt al geruime tijd nagedacht hoe pachtvoorwaarden kunnen leiden tot duurzaam landgebruik. Vaak zijn pachtperioden van korte duur, waardoor investeren in bodemkwaliteit of het toepassen van een maatregel met langetermijneffect lastig is. Ook voor het starten met agroforestry zal een agrariër niet snel denken aan een perceel dat hij pacht. Dat is jammer, omdat de verpachter wel baat kan hebben bij alle voordelen die agroforestry op lange termijn op kan leveren. 

Met ondersteuning vanuit de PPS Verdienmodellen Agroforestry startte provincie Noord-Holland een pilot, waarbij een perceel van 24,5 hectare wordt uitgegeven met agroforestry als pachtvoorwaarde. Het perceel dat ter beschikking wordt gesteld voor agroforestry ligt in de gemeente Haarlemmermeer, ten zuiden van Nieuw-Vennep, langs de provinciale weg N207. 

De provincie heeft het volgende aanbod gedaan:

  • Geliberaliseerd pachtcontract voor 12 jaar, met kans op, maar zonder toezeggingen over continuatie
  • Pachtprijs op basis van de regionorm - € 400 per hectare per jaar
  • Verdeling kosten financiering bomen en aanplant tussen provincie en pachter naar rato gebruik
  • Begeleiding bij het uitwerken van het agroforestry-plan vanuit de PPS Verdienmodellen Agroforestry

 

Meer informatie en vervolg

Op 6 april wordt een informatieavond gehouden en wordt het project verder toegelicht. Op 17 april vindt een werksessie plaats die voor geïnteresseerde boeren is bedoeld. In deze sessie worden de plannen verder toegelicht en worden ondernemers op weg geholpen met het maken van een kort plan van aanpak. Dat plan van aanpak wordt ingediend, waarna in mei selectie plaatsvindt. De ondernemer wordt in de planvorming verder begeleid door onderzoekers van het project PPS Verdienmodellen Agroforestry 

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor dit project? Dat kan via onderstaande button.

Meld je aan