Skip naar de inhoud

Agroforestry Nederland breidt zich uit met nieuwe provinciale netwerken

Luchtfoto voedselbos in weiland

Het Praktijknetwerk Agroforestry werkt momenteel aan verschillende projecten om het Agroforestry Netwerk Nederland te versterken. De activiteiten betreffen onder andere de oprichting van diverse provinciale agroforestry-netwerken, en het bevorderen van agroforestry in de noordelijke provincies door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en het opstellen van bedrijfsplannen. In dit bericht vindt u een update van de verschillende activiteiten.

Lancering van het Agroforestry Netwerk Overijssel

In het voorjaar van 2023 zijn de eerste bijeenkomsten van het kernteam van het Agroforestry Netwerk Overijssel geweest. Een toegewijd team organiseerde succesvolle bijeenkomsten met agrariërs en voerden constructieve gesprekken met de provincie, waterschappen en andere essentiële stakeholders. Bovendien zijn er concrete projectvoorstellen in ontwikkeling om vervolg te geven aan eerste activiteiten.

Opkomend Agroforestry Netwerk Utrecht

In de provincie Utrecht heeft Agroforestry Nederland nauw contact gehad met de provinciale verantwoordelijke voor agroforestry. Er is een duidelijke rolverdeling afgesproken waarbij de milieufederatie voedselbossen stimuleert en Bram Wendel het Agroforestry netwerk trekt. De samenwerking ziet er veelbelovend uit, mede door subsidieregelingen vergelijkbaar met die in Gelderland. Deze ontwikkeling ziet er bijzonder veelbelovend uit, mede door de mogelijke subsidieregelingen.

Impuls aan Agroforestry in Noordelijke provincies

Het project om de ontwikkeling van agroforestry in de noordelijke provincies te stimuleren is effectief in uitvoering. Na uitgebreide contacten en bedrijfsbezoeken in Groningen en Drenthe worden de komende maanden bedrijfsplannen uitgewerkt. Daarnaast worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in Friesland, Groningen en Drenthe, in samenwerking met lokale organisaties en collectieven.

Lopende Trajecten betreffende Provinciale Netwerken

Naast deze nieuwe ontwikkelingen zijn er lopende trajecten betreffende provinciale netwerken in Limburg, Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. In Limburg wordt het agroforestry team verder uitgebouwd om het netwerk te versterken en bedrijfsplannen op te stellen. In Zeeland wordt het Agroforestry Netwerk verder ontwikkeld met de ondersteuning van de provincie en ZLTO. In Noord-Brabant wordt gewerkt aan de derde fase van het netwerk, waarin het verdienmodel en mogelijke coöperatievorming centraal staan. In Gelderland wordt de tweede fase van het netwerk met succes uitgevoerd, met aandacht voor gebiedsaanpak en het opstellen van bedrijfsplannen.

Het Agroforestry Netwerk Nederland blijft zich inzetten voor de ontwikkeling en uitbreiding van agroforestry in Nederland, door het opzetten van provinciale netwerken, het stimuleren van bedrijven en het bevorderen van samenwerking en kennisdeling.