Skip naar de inhoud

Meld je aan voor kennisprogramma ‘Boeren met Bomen en Struiken’

Kastanje in boom

De Friese Milieufederatie heeft een kennis-praktijkprogramma opgezet voor boeren in Noord-Nederland die meer willen weten over Agroforestry. In 2023 en 2024 worden er kennisdelingsbijeenkomsten, netwerksessies en excursies naar praktijklocaties opgezet. Daarnaast krijgen de deelnemers informatiebladen met uitleg over de toepassing van Agroforestry.

In Nederland is de agrarische sector op weg naar natuurinclusieve landbouw. Het inpassen van bomen, struiken en kruidenrijk grasland kan hierin een grote rol spelen. In dit programma willen we ingaan op wat agroforestry kan betekenen voor landschapskwaliteit, dierenwelzijn en klimaatrobuustheid in jouw bedrijf.

Als je geïnteresseerd bent in het Kennis-praktijkprogramma Boeren met Bomen en Struiken, kan je je aanmelden door te mailen naar de Friese Milieufederatie: info@fmf.frl.
Van hen ontvang je een bevestiging. Via een nieuwsbrief houden ze je op de hoogte van de activiteiten.

Lees meer