Skip naar de inhoud

Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMVB) publiceert rapportage over drie jaar onderzoek naar voedselbossen

Groepsfoto lancering rapport voedselbossen

Het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMVB) heeft donderdag 8 juni in opdracht van het ministerie van LNV zijn langverwachte rapportage over drie jaar onderzoek naar voedselbossen gepubliceerd. Dit uitgebreide rapport biedt beleidsmakers en burgers inzicht in de waarden en ontwikkelingen van voedselbossen. Het NMVB heeft hiervoor intensief samengewerkt met onderzoekers, studenten, voedselbosinitiatieven en partners in de voedselbossector om deze waardevolle informatie te bundelen.

Het NMVB heeft als missie om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar de werking en effectiviteit van voedselbossen op nationaal niveau. Het rapport integreert factoren zoals bodemtype, voormalig landgebruik en ontwerp. Ontdek in het rapport meer over de bevordering van het bodemleven, CO2-opslag, toename van diversiteit en de relatie met bijvoorbeeld vogels en de verscheidenheid aan oogsten in een voedselbos. 

De rapportage is aangeboden aan de zuidelijke provincies tijdens een kennissessie van het Agroforestry Netwerk Nederland. Doel van het netwerk is om inzichtelijk te maken hoe agroforestry kan bijdragen aan de urgente opgaven in de landbouw. Hiervoor is het belangrijk impact van voedselbossen zo goed mogelijk te kwantificeren. Ook voor andere vormen van agroforestry zet het Agroforestry Netwerk Nederland zich in om deze kwantificering te versterken. Het volledige rapport is hieronder te downloaden.

Bekijk het rapport