Skip naar de inhoud

Neem deel aan cursus voedselbossen voor professionals

Luchtfoto van weiland met bomen

Een unieke cursus, speciaal voor diegenen die nu investeren in de zo broodnodige vernieuwing van beleid en regelgeving.

Welke inspirerende en toekomstgerichte rollen kunnen voedselbossen spelen bij het vinden van oplossingen voor de grote uitdagingen op het gebied van landbouw, klimaat, bodem- en waterhuishouding, natuur en nog veel meer? Wat zijn de mogelijke oplossingen voor knelpunten in onder meer wet- en regelgeving die startende voedselbossen kunnen tegenkomen? Hoe zijn er meer kansen te creëren voor voedselbossen in het Nederland? 

In een bomvolle, compacte, tweedaagse cursus op 6 en 20 april vertelt Voedsel uit het Bos alles wat je moet weten om zowel voedselbossen in de stedelijke en sociale context als voedselbossen in de context van landbouw, plattelandsvernieuwing en de combinatie met natuur/Natura 2000 op een goede manier te kunnen waarderen en beoordelen. 

Natuurlijk hebben we de locaties aan deze thematiek gekoppeld! Beide cursusdagen beginnen om 10 uur en ronden af tussen 16.30 en 17h. Elke dag zal er ook een excursie plaatsvinden naar het nabijgelegen voedselbos. Zo leer je niet alleen de theorie, maar maak je ook kennis met de praktijk van voedselbossen. 

Voor wie is deze cursus relevant

Ambtenaren, beleidsadviseurs, bestuurders en politici bij de gemeente, provincie, waterschappen en het rijk, rentmeesters en advies/ingenieursbureaus.

Leerdoelen

  • Vertrouwd raken met de inhoudelijke basiskennis over voedselbossen als innovatieve methode.
  • Kennis van verschillende typen voedselbossen en verschillende werkvelden en functies die de voedselbossen kunnen vervullen.
  • Inzicht in het proces van het starten van een voedselbos en de hobbels die daarbij soms genomen moeten worden. We delen voorbeelden uit de praktijk van belemmerende en tegenstrijdige regels, plus mogelijke oplossingen.
  • Wegwijs raken in hoe voedselbossen een positieve bijdrage leveren aan diverse beleidsdoelen.

Lees meer