Skip naar de inhoud

Nieuw Leerboek over natuurinclusieve landbouw in de praktijk

Het is een hele puzzel voor agrariërs om een bedrijf neer te zetten van ecologische meerwaarde en met een goed verdienmodel. Het leerboek Natuurinclusieve landbouw in de praktijk is ontwikkeld voor docenten en studenten en (toekomstige) agrariërs. Vragen die in het lesmateriaal aan bod komen zijn: Hoe ziet natuurinclusieve landbouw eruit in de praktijk? Wat weten we over de effecten op bodem, water, biodiversiteit en klimaat? Hoe integreer je maatregelen voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering?

Over het lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit een leerboek Natuurinclusieve landbouw in de praktijk, dat opgebouwd is uit negen hoofdstukken. Per hoofdstuk kunnen docenten opdrachten en beeldmateriaal downloaden om te gebruiken in de lessen.

  • Hoofdstuk 1- Inleiding
  • Hoofdstuk 2 - Ontwikkeling en perspectief
  • Hoofdstuk 3 - Bodem
  • Hoofdstuk 4 - Gewas
  • Hoofdstuk 5 - Dier
  • Hoofdstuk 6 - Landschap
  • Hoofdstuk 7 - Soorten en soortgroepen
  • Hoofdstuk 8 - Regionale verbinding
  • Hoofdstuk 9 - Bedrijfssystemen

Het leerboek reikt met praktijkgerichte beschrijvingen van maatregelen, de puzzelstukjes voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering aan. Deze puzzelstukjes bestaan uit maatregelen voor bodem, gewas, dier, landschap, specifieke soorten en regionale verbinding. Het bedrijfseconomisch plaatje en het perspectief voor natuurinclusief ondernemen worden daarin niet vergeten. Ten slotte vertellen agrariërs hoe deze puzzelstukjes samenkomen in hun bedrijfssysteem.

De belangrijkste vragen rondom natuurinclusieve landbouw worden in het boek beantwoord en het staat bomvol kennis en ervaring van agrariërs en onderzoekers van het Louis Bolk Instituut en CLM Onderzoek en Advies. In samenwerking met Hogeschool van Hall Larenstein en Aeres Warmonderhof is deze ervaring praktijkrijp gemaakt voor het leslokaal.

 

Download hier het gehele boek Natuurinclusieve landbouw in de praktijk

 

De ontwikkeling van het leerboek Natuurinclusieve landbouw in de praktijk en de lesmaterialen is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.