Skip naar de inhoud

Nieuwe RVO pagina over agroforestry

Gewassen afgewisseld met bomen in rijen

Veel ondernemers hebben vragen over het registreren van agroforestrypercelen en wat de gevolgen zijn van het combineren van bomen en struiken met akkerbouw of veeteelt. Of wat de voorwaarden zijn voor het gebruiken van de gewascode voedselbos of hoogstamboomgaard. Om deze twijfels weg te nemen, heeft RVO een nieuwe pagina gelanceerd met informatie over agroforestry, inclusief een stroomschema voor de juiste gewascode en uitgewerkte praktijkvoorbeelden.

Op 1 januari 2023 is de nieuwe GLB-periode ingegaan. Belangrijke veranderingen voor agroforestry zijn dat er vanaf nu 100 bomen per hectare mogen staan op bouw- en grasland en dat landschapselementen meetellen voor de basispremie. Voedselbossen en hoogstamboomgaarden zijn de enige agroforestrysystemen die een eigen gewascode hebben. De voorwaarden voor het gebruik van deze gewascodes kun je vinden op deze nieuwe pagina. Voor de registratie van de overige agroforestry systemen wordt gewerkt met bestaande gewascodes.

De manier waarop de percelen ingetekend dienen te worden, is afhankelijk van het aantal bomen per hectare en de manier waarop ze op het perceel staan. Voor systemen met minder dan 100 bomen per hectare kan in een aantal gevallen het perceel als gras- of bouwland opgegeven worden. Hiervoor is een speciaal stroomschema gemaakt. Belangrijk om te weten is dat in de meeste gevallen de stikstofgebruiksruimte dierlijke mest en de basispremie gelijk blijft. Ga voor meer informatie naar de pagina op de website van RVO. 

Ga naar de website

Deze pagina geeft ook informatie over eco-activiteiten die relevant kunnen zijn voor agroforestry ondernemers, zoals onder andere Strokenteelt, Grasland met kruiden en Houtig element. Je kunt ook een aantal uitgewerkte praktijkvoorbeelden bekijken om te zien hoe specifieke agroforestry systemen geregistreerd worden.  

Meer weten?

Heb je vragen over of feedback op deze pagina? Laat het ons weten via agroforestrynetwerk@rvo.nl