Skip naar de inhoud

Oproep aan praktijkdeskundigen voor Europese focusgroep gewasassociaties

Agroforestry landschap

De Europese Commissie (EU CAP) lanceert een oproep voor deskundigen zoals boeren, bosbouwers en adviseurs die aan de slag gaan in internationale focusgroepen voor de verduurzaming van landbouwsystemen in Europa. De focusgroep ‘Gewasassociaties inclusief Milpa en eiwithoudende gewassen’ is opzoek naar praktijkdeskundigen die zich willen inzetten voor het verduurzamen van de landbouw in Europa.

Gewasassociaties vormen een veelbelovende oplossing om de diversiteit op landschapsschaal te vergroten en tegelijkertijd de landbouwproductie te verhogen met minder inputs. Maar hoe werken ze voor individuele boeren? Vergroten ze de hulpbronnenefficiëntie en de veerkracht van het bedrijf en zorgen ze tegelijkertijd voor een stabiel bedrijfsinkomen?

In Europa worden onze agrarische landschappen momenteel gedomineerd door monoculturen, wat leidt tot verlies van biodiversiteit, verminderde bodemvruchtbaarheid, verhoogd risico op bodemerosie en productiviteitsverlies. Het resulteert ook in een grotere afhankelijkheid van externe inputs, zoals meststoffen en pesticiden, om de opbrengsten op peil te houden.

De introductie van verschillende gewassen en gewascombinaties binnen velden kan een cruciale rol spelen bij het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, duurzaamheid van gewasproductie en biodiversiteit. Dit kan worden bereikt door verschillende praktijken, zoals strokenbouw, gemengde teelten, intercropping, voedingsgewassen, en agroforestrysystemen. Vooral het integreren van eiwithoudende gewassen kan positieve gevolgen hebben voor het milieu, de bodemgezondheid, stikstofbinding en het inkomen van boeren.

De voordelen van gewasassociaties zijn talrijk: ze helpen de bodemvoedingsstoffen in balans te houden, verminderen risico's van plagen, onkruid en gewasziekten, en verminderen de behoefte aan synthetische pesticiden en kunstmest. Het resultaat is een veerkrachtiger gewassysteem dat beter bestand is tegen klimaatverandering.

Maar er zijn ook uitdagingen, zoals intensiever toezicht, mechanisatie en onderhoud. Daarom roepen we praktijkdeskundigen op om samen te komen en antwoorden te vinden op cruciale vragen:

  • Hoe kunnen gewasassociaties worden geïntegreerd in bestaande teeltsystemen en agrarische landschappen om de veerkracht van het bedrijf te vergroten en externe inputafhankelijkheid te verminderen?
  • Wat zijn de meest veelbelovende gewascombinaties voor verschillende landbouwsystemen en lokale omstandigheden?
  • Hoe beïnvloeden deze combinaties het milieu, de productiviteit en de winstgevendheid van boeren?
  • Wat zijn de succes- en faalfactoren en de barrières voor implementatie en aanpassing in verschillende regio's?
  • Hoe kunnen innovatie en kennisuitwisseling bijdragen aan het oplossen van uitdagingen zoals gewasselectie, gewasrotatiebeheer en mechanisatie?
  • Welke innovatieve acties en ideeën kunnen operationele groepen stimuleren om gewasassociaties op bedrijfsniveau te verbeteren en te gebruiken, met oog voor landschapsimpact?
  • Zijn er behoeften en kennislacunes in de praktijk met betrekking tot gewasassociaties die moeten worden aangepakt?

Heb jij expertise in stripteelt, gemengde teelt, tussenteelt, meervoudige teelt of complexere agroforestry systemen? Schroom dan niet om je aan te melden. De eerste bijeenkomst vindt plaats in Wenen op 28 en 29 november. De volgende focusgroep bijeenkomst zal in mei/juni 2024 plaatsvinden inclusief veldbezoek bij een eindproject. De reis- en verblijfskosten worden verzorgd/vergoed. Aanmelden kan tot 17 september middernacht. Meer informatie over de focusgroepen vind je hier.