Skip naar de inhoud

Het Agroforestry Netwerk ondersteunt het komende half jaar 3 externe projecten!

Bomen in weiland

Enige tijd geleden heeft het Agroforestry Netwerk Nederland opgeroepen om een projectvoorstel in te dienen voor de ontwikkeling van Agroforestry. Dit was een eerste uitvraag van het Netwerk, waarbij we verrast zijn met 12 diverse projectaanvragen. Uiteraard willen we de aanvragers bedanken voor hun deelname. Helaas was het niet mogelijk om alle projectvoorstellen te financieren. De kernteamleden van het netwerk hebben de aanvragen beoordeeld en dit heeft uiteindelijk geleid tot het honoreren van drie projectvoorstellen die het komende half jaar aan de slag kunnen!

Komend half jaar zullen de volgende projecten vanuit het netwerk financiële ondersteuning krijgen om op het gebied van Agroforestry stappen te maken:

Tamme kastanje kennis en keten – projectleider Jade Koop

De tamme kastanje is een relatief nieuwe teelt in Nederland en er is een sterk groeiende interesse in de toepassing van deze teelt binnen Nederlandse agroforestry systemen. Echter is er gebrek aan kennis en keten om dit goed te kunnen implementeren. Het doel van het project is om kennis te vergaren, te verbinden en te delen voor de ondersteuning van de ontwikkeling van agroforestry kastanjes in Nederland. Activiteiten gedurende het project zijn o.a. het organiseren van bijeenkomsten en excursies (hou dus vooral de agenda in de gaten!), het opstellen van kennisvouchers. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor  keten voor kwekers, telers en de markt van tamme kastanjes.

Houtige gewassen combineren in agroforestry – projectleider Jordy van Eijk

Voor de realisatie van agroforestry is het niet alleen belangrijk dat er kwantiteit wordt aangelegd (aantal ha), maar ook kwaliteit. Vooral over complexe vormen van agroforestry (meerdere soorten houtige gewassen toepassen binnen een teelt) zijn er op dit moment nog veel vragen over hoe dit te combineren. Er valt winst te behalen door bestaande kennis en onderzoeksresultaten te bundelen en beschikbaar te maken. Dit is belangrijke kennis voor boeren en adviseurs die beginnen met agroforestry. Activiteiten gedurende het project zijn o.a. het interviewen van experts en het uitvoeren van een analyse rondom houtige gewassen. De kennis wordt verzameld en gebundeld tot een factsheet en een eerste versie van een tool voor het combineren van houtige gewassen.

Agroforestry in de mainstream: focus op het verste – projectleider Dyon Temming

Agroforestry is een groeiende beweging in Europa en ook in Nederland neemt de interesse toe. Toch is er nog veel onbekendheid over wat agroforestry kan zijn. Er is een te beperkt beeld in de sector van wat agroforestry is! Het doel van dit project is om daar verandering in te brengen en kennis rondom de verschillende mogelijkheden van agroforestry te vergroten onder boeren, adviseurs en collectieven. Activiteiten gedurende het project zijn o.a. het onder de aandacht brengen van de voordelen van agroforestry op een toegankelijke en een laagdrempelige manier.

Wij wensen de projectleiders heel veel succes en we hopen aan het eind van het jaar mooie resultaten te ontvangen.