Skip naar de inhoud

Provincie Noord-Holland kondigt openstelling van GLB-subsidies aan ter bevordering van agroforestry bij jonge landbouwers en EIP-samenwerkingsverbanden

Gewas met bomen op achtergrond

De provincie Noord-Holland heeft aangekondigd dat zij de deuren opent voor de toekenning van GLB-subsidies (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) om agroforestry te stimuleren. In een recent gepubliceerde bekendmaking [1] worden twee belangrijke elementen benadrukt: de ondersteuning van jonge landbouwers en de bevordering van agroforestry binnen samenwerkingsverbanden van het EIP-programma (Europees Innovatiepartnerschap).

Het eerste element dat in deze context naar voren komt, is de steun aan jonge landbouwers. Door middel van GLB-subsidies wil de provincie Noord-Holland jonge ondernemers in de landbouwsector aanmoedigen om agroforestry toe te passen. Agroforestry biedt niet alleen ecologische voordelen, zoals verbeterde bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit, maar kan ook bijdragen aan een meer veerkrachtig en divers landbouwsysteem.

Het tweede element benadrukt de rol van het EIP-programma en samenwerkingsverbanden. Binnen het Europees Innovatiepartnerschap worden innovatieve projecten opgezet om duurzame landbouwpraktijken te ontwikkelen en te implementeren. Agroforestry vormt een belangrijk onderdeel van deze initiatieven, waarbij samenwerkingsverbanden tussen verschillende belanghebbenden in de landbouwsector worden gestimuleerd. De provincie Noord-Holland erkent het potentieel van dergelijke samenwerkingsverbanden en wil deze ondersteunen door middel van GLB-subsidies.

Met deze bekendmaking toont de provincie Noord-Holland haar inzet voor duurzame landbouw en het bevorderen van agroforestry. Door jonge landbouwers te ondersteunen en samenwerkingsverbanden binnen het EIP-programma te stimuleren, hoopt de provincie bij te dragen aan een toekomstbestendige agrarische sector waarin ecologische en economische belangen hand in hand gaan.

Referentie:

[1] Officiële Bekendmakingen - Provincie Noord-Holland. (2023). Openstelling GLB-subsidies: jonge landbouwers en EIP-samenwerkingsverbanden. Geraadpleegd op 26 juni 2023, van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-6330.pdf