Skip naar de inhoud

Provincie Utrecht stelt 250.000 euro beschikbaar voor agroforestry

De provincie Utrecht stelt dit jaar 250.000 euro beschikbaar voor het aanleggen van agroforestry, ook wel boslandbouw genoemd. Hiermee stimuleert de provincie de aanleg van agroforestry en voedselbossen in het landelijk gebied. Vanaf 1 juli opent de subsidieregeling voor grondeigenaren van agrarische gronden in de provincie Utrecht.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor eigenaren van actieve landbouwbedrijven in Utrecht met SBI-codes beginnend met 011, 012, 013, 014, of 015.

Wat wordt gesubsidieerd?

  • de kosten van de aankoop bomen en meerjarige houtige gewassen ten behoeve van agroforestry;
  • de kosten voor de aankoop van toebehoren voor de aanleg en instandhouding van de bomen en meerjarige houtige gewassen;
  • de kosten van huur van machines in verband met de aanplant;
  • de kosten voor de inhuur van personeel in verband met de aanplant;
  • directe loonkosten in verband met de aanplant.

Voorwaarden voor subsidieverlening:

  • Het perceel waarop de bomen en meerjarige houtige gewassen verspreid worden aangeplant heeft een minimale oppervlakte van 1 hectare en een minimum van 30 bomen of meerjarige houtige gewassen per hectare wordt aangeplant, of
  • De bomen of meerjarige houtige gewassen worden geplaatst aan randen van percelen, watergangen of perceelscheidingen in 1 of meer rijen van ieder minimaal 20 meter op een perceeloppervlakte van minimaal 1 hectare.

Hoogte van subsidie: Tot 75% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €20.000 inclusief BTW.

Hoe vraagt u subsidie aan? Voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagproces, inclusief het verplichte projectplan format, kunt u terecht op de website van de provincie Utrecht. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 december 2024.

Meer weten? Neem contact op met Nienke Gerrits via nienke.gerrits@provincie-utrecht.nl voor advies en vragen over uw aanvraag.