Skip naar de inhoud

Utrecht volgt andere provincies met eigen Agroforestry Netwerk

boom en koeien in weiland

Provincie Utrecht krijgt in navolging van onder meer Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel een eigen Agroforestry Netwerk. Dit netwerk moet partijen met elkaar verbinden om de beweging naar agroforestry te versnellen.

Agroforestry is een landbouwsysteem waarin productieve houtige gewassen zoals notenbomen en bessenstruiken worden gecombineerd met akkerbouw of veeteelt. Dit kan variëren van rijen met bomen langs perceelranden tot boomstroken van meerdere lagen en soorten.

Het systeem biedt volgens de aanhangers veel ecologische voordelen, van verbetering van de waterhuishouding en bodemleven tot het bevorderen van dierenwelzijn. Daarnaast zou agroforestry bijdragen aan de economische weerbaarheid van het boerenbedrijf, bijvoorbeeld door de verkoop van noten en fruit of vergoedingen voor ecosysteemdiensten.

Het Utrechtse netwerk is een initiatief van BoerenBos, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en Schevichoven. Het netwerk wordt gefinancierd door de provincie Utrecht. De lancering van het Agroforestry Netwerk Utrecht vindt plaats op 29 februari op zorgboerderij Blommendal in Stoutenburg. Tijdens deze bijeenkomst kunnen aanwezige agrarisch ondernemers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden alles leren over agroforestry. Onder anderen landbouwgedeputeerde Mirjam Sterk (CDA) is hierbij aanwezig.

Tekst: © Tys Hallema, Nieuwe Oogst