Skip naar de inhoud

Eindevenement Farm Life druk bezocht

Met een rijk programma en belangstelling van 140 personen was de inspiratiedag van project FARM LIFE - met thema Oogsten voor de toekomst - een groot succes. Je zou zeggen dat een inspiratiedag aan het begin staat van een project. In dit geval is ervoor gekozen om anderen te inspireren juist met de kennis die is opgedaan in het bijna afgeronde project. Onder de aanwezigen waren vooral agrariërs, wetenschappers, ondernemers, beleidsmedewerkers en mensen uit het onderwijs. Om die inspiratie over te dragen was een programma opgezet dat begon met een lunch als kickstart, te midden van een agroforestry-markt. Aansluitend vonden lezingen plaats en workshops waarvoor de deelnemers zich vooraf konden inschrijven.

FARM LIFE is een Europees project, gericht op agroforestry in Nederland en Vlaanderen. Belangrijke verdiensten zijn geleverd op gebied van productontwikkeling, ontwerp van teeltsystemen, verdienmodellen en aanpassing van wet- en regelgeving. Zo is het gelukt om in een aantal provincies de herplantplicht voor bomen te stoppen, zodat agroforestry niet leidt tot verlies van de landbouwbestemming.

Lector en tevens projectleider Euridíce Leyequién Abarca refereerde naar haar geboorteland Mexico, waar ze de drive vond om aan duurzame landbouwoplossingen te werken. Ze sprak haar bijzondere dank uit aan de partners van het project: pioniersboeren Pipie Smits van Oyen, Jan van der Horst, Frans-Jan van Boeckel en Jade Koop (helden werden ze genoemd) en de andere partners Marco Bijl, Bert Reubens en Joost van Roosmalen.

publiek voor FARM LIFE evenement

In de aansprekende film FARM LIFE, Farming the future | oogsten voor de toekomst (productie Joris van de Kamp) werd in een halfuurtje duidelijk wat voor de pioniersboeren het ‘why, how en what’ van agroforestry inhoudt. Trefwoorden uit de film: gebruik maken van natuurlijke omstandigheden, met groene (verse) walnoten kun je veel meer doen dan met gedroogde, bijdragen aan en meten van biodiversiteit, bomen inzetten als productieverbetering in de veehouderij, kies een agroforestry-systeem dat bij je past, de juiste boom op de juiste plaats. En niet in de laatste plaats: vertel je eigen verhaal, als deel van het product dat je levert.

Twee workshoprondes leverden een grote rijkdom aan gegevens. Bijvoorbeeld de workshop over verdienmodellen: met agroforestry kies je voor risicospreiding en voor kostenbesparing, ben je beter bestand tegen klimaatinvloeden en spreid je de piekmomenten in het agrarisch bedrijf. Elk verdienmodel is uniek; eigenlijk zou moeten worden gesproken over verdienvermogen. Agroforestry levert voor elk bedrijf al gauw zo’n zes tot acht verschillende producten, met elk een kleiner volume dan in een regulier bedrijf. Dat vraagt om een andere organisatie en om een andere marktbenadering. Bereid de overgang naar agroforestry goed voor: elke gewaskeuze leidt tot een reeks van ver doordragende gevolgen en (on)mogelijkheden.
In andere workshops werd ingegaan op de ontwikkelde online courses, beslismodellen voor agroforestry en productontwikkeling. In elk van de workshops heerste een sfeer van willen leren: er zijn vooral praktische vragen gesteld, bijvoorbeeld over hoe een keuzemodel te gebruiken in bepaalde omstandigheden en over de verschillen in productontwikkeling voor de consumenten- en de zakelijke markt.

Aansluitend op de workshops is een buffet gepresenteerd met producten uit de agroforestry en konden de laatste aankopen worden gedaan op de agroforestry-markt. De deelnemers gingen naar huis met het gevoel: De Agroforestry revolutie is echt gestart!.


Op dinsdag 26 maart 2024 zal een internationaal FarmLife-webinar plaatsvinden van 13:00 – 14:30 uur. Van harte welkom!