skip-to-main-content

Renderend landschap in de Kromme Rijnstreek

Gewas

Na drie jaar experimenteren is het onderzoek 'Lekker Landschap' in de Kromme Rijnstreek succesvol afgerond. Dit project is mede mogelijk gemaakt door LEADER, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de Provincie Utrecht. De gemeente Bunnik steunde het project met de rol van subsidieaanvrager. Resultaten van het project zijn onder andere dat er nieuwe producten zijn ontwikkeld, in samenwerking met telers en een nieuwe verwerker, die vermarkt worden onder de naam: ‘Lekker Landschap’. Daarnaast heeft het onderzoek geleid tot een praktisch werkboek 'Renderend Landschap' met alle stappen van idee tot winkelschap, inclusief de geleerde lessen en een overzicht met de arbeidsbehoefte van wilde kruiden.

Het project is opgezet met als doel om landschappelijke beplantingen met een functie, zoals vroeger, terug te brengen in de omgeving van de Kromme Rijnstreek. Vroeger diende landschappelijke beplantingen voor brandhout uit de hakhoutsingel, vlechtwerk van wilgentenen of fruit uit de eigen huisboomgaard. In deze tijd vervullen ze een functie voor het sluiten van de kringloop op het eigen bedrijf of als aanvullende teelt voor verkoop. Zo zorgen we dat het landschap minder afhankelijk is van subsidies .

Onder het motto: Biodiversiteit moet je vermarkten” zijn in het project Lekker Landschap houdbare producten ontwikkeld van makkelijk te telen, te oogsten en te verwerken wilde kruiden, die goed groeien in combinatie met bomen en struiken. Door deze aan te planten als heggen of houtsingels, verfraaien we het landschap, kan de boer wat bijverdienen en zorgen we voor meer biodiversiteit. Hoewel het een breder concept is dan alleen agroforestry en voedselbossen, zijn de resultaten zeker interessant. Het helpt geïnteresseerden onder andere meer grip te krijgen op mogelijke verdienmodellen.

De resultaten van het project op een rij (2019-2023):

  • Ontwikkeling van 3 producten
  • De productie van 300 potjes van die producten
  • De aanplant van 350 meter renderende landschapselementen in de Kromme Rijnstreek, en 30 meter op Floriade Expo 2022 – Utopia Eiland (St. Weerwoud).
  • Merkontwikkeling en website.
  • Ontwikkeling korte keten met Joyce van den Hoek Ostende (Stro & Broed) als coördinerend verwerker.
  • Het werkboek Renderend Landschap, voor productieve, biodiverse landschapselementen (Florae).


Lees meer op de webpagina van Lekker Landschap