Skip naar de inhoud

Young Innovators 2022 publiceren rapport ‘Agroforestry in open landschap’

fruitbomen in open landschap | © Nils Mouton

In het kader van het Young Innovator Programma heeft onderzoeks- en ontwerpbureau Peetersendaan in 2022 onderzoek gedaan naar agroforestry in het open Nederlandse landschap. Het YIP is een initiatief van het College van Rijksadviseurs in samenwerking met het ministerie van LNV.

Het onderzoek daagt ons uit om op een andere manier te kijken naar het open Nederlandse landschap. Het is een zoektocht geworden naar houdbare oplossingen voor de functionele opgaven van deze tijd. Zoals Peetersendaan zelf aangeeft: “Soms is de oplossing complex, en soms ligt ze er eigenlijk al, alleen door goed te kijken.”

Ga naar het rapport