Skip naar de inhoud

Factsheet 13: Agroforestry & landschapselementen natuur-, water- en klimaatdoelen

Noten aan tak met akker en windmolens op de achtergrond

Wageningen University & Research heeft in de 13e factsheet over agroforestry aandacht gegeven aan het effect van het inpassen van bomen en struiken in de landbouw op natuur, water en klimaat. 

Het inpassen van bomen en struiken in de landbouw staat in de belangstelling. Enerzijds vanwege de verwachte toegevoegde waarde in de vorm van de productie van noten, fruit, hout en biomassa. Anderzijds vanwege de bijdrage die ze kunnen leveren aan internationale doelen op het gebied van biodiversiteit, water en klimaat die zijn opgenomen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Deze factsheet gaat dieper in op wat er bekend is over de bijdrage van agroforestry op deze internationale doelen. Daarnaast worden er ontwerpkeuzes uitgelicht die invloed hebben op deze doelen. Op basis van deze ontwerpkeuzes kun je sturen op de positieve bijdrage van agroforestry. 

Bekijk de factsheet

Deze factsheet is onderdeel van de serie 'Factsheets Agroforestry'. In onze kennisbank staat een overzicht van de verschillende factsheets. Naast de factsheets heeft de WUR verschillende pioniers in agroforestry uitgelicht. Bekijk de pioniers en meer hier

Beeld: © 2023 Wageningen University & Research (WUR).