skip-to-main-content

Factsheet 11: Hoe kan agroforestry bijdragen aan een oplossing van de stikstofproblematiek?

Rijen met bomen en gewassen

Stikstof (N) is een essentieel element in de landbouw. Planten hebben namelijk opneembare stikstof nodig om te kunnen groeien. Tegelijkertijd vormt (een overschot aan) reactieve stikstof ook een grote uitdaging in de landbouw, omdat deze kunnen vervluchtigen als ammoniak (NH3) of lachgas (N2O) of kunnen uitspoelen als nitraat (NO3). Dit maakt stikstof een relevant thema voor de doelen voor natuur, klimaat en waterkwaliteit. Bij een optimaal beheer van stikstofstromen in de landbouw, is er voldoende stikstof voor een goede gewasgroei, maar blijven de risico’s op verliezen beperkt.

In deze factsheet wordt ingegaan op de effecten die agroforestry kan hebben op stikstofstromen in landbouwsystemen. Hierbij wordt zowel de stikstof uit bemesting, de interne kringloop, biologische fixatie alsook ammoniakdepositie (van buitenaf) meegenomen. De focus ligt op akkerbouwsystemen, maar de bevindingen zijn ook voor andere landbouwsystemen relevant. De kennis uit deze factsheet is grotendeels afkomstig uit een verkenning naar de potentie van agroforestry als oplossingsrichting voor de stikstofproblematiek in de provincie Zeeland, welke in 2021 uitgevoerd is in opdracht van de Provincie Zeeland (Fuchs et al. 2021). Deze is aangevuld met kennis uit het recent verschenen overzichtsartikel van Kim & Isaac (2022) over stikstofstromen in agroforestry systemen.

Bekijk de factsheet

Deze factsheet is onderdeel van de serie 'Factsheets Agroforestry'. In onze kennisbank staat een overzicht van de verschillende factsheets. Naast de factsheets heeft de WUR verschillende pioniers in agroforestry uitgelicht. Bekijk de pioniers en meer hier

Beeld: © 2023 Wageningen University & Research (WUR).