Skip naar de inhoud

Jaarevenement 2023, baanbrekers in het zonnetje en agroforestry met grote stappen voorruit!

Groep mannen laten award zien in weiland

Het Agroforestry Netwerk Nederland organiseerde op 5 december haar jaarevenement. Dit keer niet op de floriade, maar online. Een grote groep toehoorders sloot aan. Een mooi gemengd gezelschap van agrarische ondernemers, onderzoekers, ketenpartijen en beleidsmedewerkers. Allen met de wens en ideeën om Agroforestry in al zijn diversiteit in Nederland groter te maken. Deze ideeën en veel meer hebben we tijdens het evenement opgehaald!

De middag stond onder leiding van Sandra Erkelens, die ons meenam door het goed gevulde programma. Allereerst heette Ceriel Lucker, namens LNV, iedereen welkom. Nadat de Agroforestry kennisbank gelanceerd was gaven de werkgroepen en praktijknetwerken een imposant overzicht van alle activiteiten en resultaten. Mooie voorbeelden zijn de nieuwe tool ‘De juiste boom op de Juiste Plek’, een uitgekiend monitoringssysteem voor Agroforestry en het opstarten van de “Community Of Practice” (COP) voedselbossen en de COP Verdienvermogen. Het nieuwe praktijknetwerk Agroforestry Overijssel deelde haar aanpak en eerste ervaringen.

Elke werkgroep heeft het publiek gevraagd om aan te geven welke doelen en activiteiten zij voor 2024 belangrijk vinden. De resultaten zijn verzameld en worden verwerkt in de jaarplannen voor volgend jaar.

Na het rondje langs de velden gingen we naar het spannendste gedeelte. De bekendmaking van het baanbrekende Agroforestry collectief en Aroforestry baanbreker van 2023! In totaal 25 Agroforestry pioniers hadden zichzelf opgegeven of waren opgegeven. De volgende vijf genomineerden zaten vol spanning te wachten op de uitslag:

  • Het Agroforestry collectief Kuinderbos
  • Schevichoven
  • AARDS
  • De Kwaalburgse Hoeve
  • Bloemenweidemelk

Zij hadden de hoogste scores van de jury op de verschillende criteria. Alle genomineerden zijn op hun eigen unieke wijze met Agroforestry aan het pionieren en inspireren velen, aldus de jury. De jury bestond uit:

  • Michaela van Leeuwen (Nederlandse Notenvereniging & LTO)
  • Wouter van Eck (Stichting Voedselbosbouw & Ketelbroek)
  • Jasper van den Munckhof (Building Balance & Nieuwe Bodem)
  • Matthijs Boeschoten (Wijland)
  • Xavier san Giorgi (Weerwoud)

Namens de jury maakte Michaela de twee winnaars bekend.

De baanbrekende Agroforestry-samenwerking van 2023 is Het Agroforestry collectief Kuinderbos. Een unieke samenwerking tussen Staatsbosbeheer en drie melkveehouders die natuurbeheer en veeteelt hand in hand laten gaan. De koeien grazen nu als natuurbeheerders in het bos en het bos heeft uitlopers in het weiland. Gerard Keurentjes en zijn collega boeren namen vanuit de huiskamer hun prijs in ontvangst. Een van de fundamenten onder het succes was de nauwe samenwerking met de boswachter.

De Agroforestry-baanbrekers van 2023 zijn Marie-Louise en Jan van De Kwaalburgse Hoeve. Zij focussen zich al tien jaar op het biologisch produceren van walnoten, hazelnoten en kastanjes, waarmee ze het grootste aaneengesloten Agroforestry-perceel van Nederland hebben. Indrukwekkend want dat doen ze op uitgeputte zandgrond. Ze verkopen de noten aan consumenten en leveren biologisch gras aan een lokale melkveehouder. Marie-Louise en Jan van de Kwaalburgse Hoeve zijn opgegeven door hun dochter Suze. Zij wilde haar ouders, die ware Agroforestry pioniers van het eerste uur zijn, in het zonnetje zetten! 

De winnaars gaan twee dagen lang toonaangevende Europese Agroforestry bedrijven bezoeken. Daarnaast ontvingen ze tijdens het evenement een speciale boodschap van Minister Piet Adema. Hij benoemt de ecologische waarde en diversiteit van de verschillende Agroforestry systemen. Hij bewondert de pioniers die met Agroforestry aan de slag gaan om hun systemen weerbaarder te maken. Piet Adema benadrukt dat alle Agroforestry pioniers een applaus verdienen, maar vandaag worden de twee winnaars extra in het zonnetje gezet. Beide winnaars laten de positieve effecten zien van Agroforestry en zijn een inspiratie voor vele boerenbedrijven in Nederland!

Met deze inspirerende boodschap en de enthousiaste verhalen van de twee winnaars kwam het evenement tot zijn einde. Sandra Erkelens bedankte iedereen, namens het hele Agroforestry Netwerk, voor de geslaagde middag. We kunnen concluderen dat er in 2023 veel bereikt is! Met de input, inspiratie en het enthousiasme zijn alle ingrediënten er om Agroforestry ook in 2024 weer verder op de kaart te zetten!