Skip naar de inhoud

Praktijkgericht netwerk

Akkerbouw & veeteelt

Het Praktijkgerichte netwerk Akkerbouw en Veeteelt stimuleert en organiseert lerende netwerken betreffende agroforestry. We gaan een uitwisseling mogelijk te maken: van boeren, voor boeren. Zo ontstaan interprovinciale netwerken waar informeren, trainen, faciliteren, begeleiden en ondersteunen centraal staan.

schapen grazen in een boomgaard

Waar we aan werken 

Ten eerste is het bouwen en onderhouden van een netwerk tussen provincies een belangrijk leerdoel, met speciale aandacht voor het bestuurlijk-organisatorisch aspect. Onderwerpen als: Hoe zet je een provinciaal netwerk op, hoe wissel je kennis en ervaringen uit (tussen netwerken) en hoe zet je gezamenlijke activiteiten op, komen aan bod.  

Ten tweede organiseert dit praktijkgerichte netwerk inspirerende nationale bijeenkomsten voor boeren-vertegenwoordigers van regionale Agroforestry netwerken. Daarbij zal de focus komen te liggen op onderwerpen als: wat speelt er in de praktijk binnen verschillende provincies, aan welke activiteiten en kennisvergaring is behoefte, waar liggen kansen voor samenwerking, welke thema’s zijn gezamenlijk op te pakken? 

Het laatste spoor waar dit praktijkgerichte zich op richt is het opzetten van een lerend netwerk van stakeholders, zoals boerenorganisaties, beleidsmedewerkers provincies, LNV, waterschappen, banken, onderwijs, onderzoek. In een halfjaarlijkse bijeenkomst kunnen ontwikkelingen, kansen en risico’s van Agroforestry besproken worden. Daarop volgen dan concrete actiepunten, zoals bijvoorbeeld het vinden van een oplossing voor belemmerende wet- en regelgeving vanuit een van onze werkgroepen Regelgeving en onderzoek. 

Leden en aanspreekpunten van het praktijkgerichte netwerk Akkerbouw en Veeteelt zijn:  

  • Michaela van Leeuwen (Projectleider natuurinclusieve landbouw, agroforestry en notenteelt bij LTO Noord) 
  • Tijmen Hoogendijk, (Projectexpert Vitaal Platteland bij ZLTO) 
  • Sietse Hartman (belangenbehartiger bij LLTB) 
  • Piet Rombouts (adviseur agro-ecologie) 
  • Erik-Lutein Nijsingh (themaspecialist Ruimtelijke Ontwikkeling bij LTO Nederland) 

Wil je bijdragen aan de werkgroep? Neem dan contact op via agroforestrynetwerk@rvo.nl.