Skip naar de inhoud

Werkgroep

Taskforce wet- & regelgeving

De taskforce Wet- en regelgeving bestaat uit het ministerie van LNV, provincies, gemeenten, een aantal praktijkvertegenwoordigers die ervaring hebben met het realiseren van agroforestry systemen en onderzoekers die belemmeringen onderzoeken. Gezamenlijk identificeren we op verschillende overheidslagen belemmeringen in wet- en regelgeving in relatie tot agroforestrysystemen op landbouwgrond. We nemen deze belemmeringen zo veel als mogelijk weg en delen de beschikbare kennis met relevante partijen. Daarbij bouwen we verder op het werk dat al eerder is verricht.

luchtfoto van akker en bomen

Waar we aan werken 

We focussen in eerste instantie op de belangrijkste knelpunten die door de praktijk worden ervaren. Dit zijn de herplantplicht, bescherming van open landschap, registratie van agroforestry, mest en dubbeldoelgebruik van kippenuitlopen.  

Hierbij werken we op verschillende manieren aan oplossingen. Zo maken we een factsheet over de herplantplicht voor agrarisch ondernemers en beleidsmakers, onderzoekt een landschapsarchitecte hoe agroforestry en open landschap samen kunnen gaan en organiseren we workshops om kennis en ervaringen te delen. 

Factsheets

Op het gebied van wet- en regelgeving zijn door het Netwerk verschillende factsheets ontwikkeld. Deze zijn hieronder te bekijken en te downloaden.

 

Wil je bijdragen aan de werkgroep? Neem dan contact op via agroforestrynetwerk@rvo.nl.