Skip naar de inhoud

Werkgroep

Kennis, onderzoek & onderwijs

De werkgroep Kennis, onderzoek en onderwijs richt zich op het in kaart brengen en beschikbaar maken van bestaande kennis en op het formuleren en up-to-date houden van een onderzoeksprogramma. Daarnaast zet deze werkgroep zich in voor een integratie van agroforestry in gematigde klimaatzones in het (groene) onderwijs.

aarde valt uit hand

Waar we aan werken 

Het ontbreekt momenteel aan een toegankelijk en goed overzicht van beschikbare (wetenschappelijke) kennis in binnen- en buitenland voor verschillende vormen van agroforestry in gematigde klimaatzones. De kennis is gefragmenteerd, slecht toegankelijk voor een breed publiek en leunt veel op ervaringskennis van pionierende boeren. Het doel van de werkgroep is om deze informatie beter beschikbaar te maken voor alle doelgroepen in het netwerk.  

Er is nog veel te doen om de ontwikkeling van de verschillende vormen van agroforestry in goede banen te leiden. De werkgroep heeft daarom het doel om een actueel overzicht van kennishiaten te ontwikkelen en deze door te vertalen naar een onderzoeksprogramma met prioritering. We vinden het belangrijk om de huidige én de toekomstige boeren mee te nemen in deze ontwikkeling. Daarnaast brengen we de middelen in kaart om de nodige kennis op te doen en zo uiteindelijk de ambitie waar te maken om een up-to-date onderzoeksprogramma te hebben. De eerste stap bestaat uit het formuleren van een 2-pager met aanknopingspunten en ideeën voor activiteiten in 2023 en daarna.  

In Nederland wordt al volop onderzoek gedaan. We werken aan een kennisdossier om de uitkomsten goed inzichtelijk te maken. Enkele van de meest gelezen onderzoekresultaten kun je vinden in de kennisbank.

 

Academisch Netwerk Voedselbosbouw

Het academische netwerk voedselbosbouw verbindt onderzoekers uit verschillende disciplines en van verschillende universiteiten in Nederland en Vlaanderen. Centraal staat de gezamenlijke interesse in de opkomende landbouwpraktijk van de voedselbosbouw. Het netwerk houdt driemaandelijkse bijeenkomsten om nieuwe interdisciplinaire samenwerkingen te inspireren en te spreken over onderwijs, begeleiding van studenten, hiaten in het voedselbosbouw onderzoek en verbanden tussen wetenschap en praktijk.

Er wordt momenteel gewerkt aan een gezamenlijke wetenschappelijke publicatie waarin een wetenschappelijke agenda voor voedselbosbouw onderzoek centraal zal staan. Bent u een onderzoeker die zich bezighoudt met het onderwerp voedselbosbouw en bent u geïnteresseerd in contact met collega's? Neem gerust contact op met anna.roodhof@wur.nl.

 

Wil je bijdragen aan de werkgroep? Neem dan contact op via agroforestrynetwerk@rvo.nl.