Skip naar de inhoud

Praktijkgericht netwerk

Voedselbosbouw

Het Praktijkgericht netwerk Voedselbosbouw wordt getrokken en gecoördineerd door het al bestaande samenwerkingsverband Green Deal Voedselbossen. Het netwerk richt zich op het verder brengen van de ontwikkeling van de voedselbosbouw als landbouwmethode in Nederland en op het vergroten van het areaal voedselbossen.

luchtfoto van voedselbos met bomen en weiland

Waar we aan werken 

We doen dit door met elkaar te leren via een onderzoeksagenda en een kennisstructuur. Ook communiceren we over onze activiteiten. Daarnaast willen we obstakels in de huidige wet- en regelgeving identificeren en waar mogelijk wegnemen. We inspireren (agrarische) ondernemers en ketenpartijen, faciliteren kennisuitwisseling en brengen relevante netwerken en ketenpartijen bij elkaar.  

Het praktijkgericht netwerk Voedselbosbouw bestaat uit de leden van het samenwerkingsverband Green Deal Voedselbossen, aangevuld met nieuwe partijen die zich hiervoor aanmelden. Al deze partijen onderschrijven de definitie van een voedselbos die gehanteerd wordt in de Green Deal Voedselbossen. Op de website van de Green Deal Voedselbossen zijn alle aangesloten partijen bij de Green Deal te vinden. Het gaat hier om het ministerie van LNV, enthousiaste voedselbosboeren, onderzoekspartijen, faciliterende partijen, Staatsbosbeheer en provincies. 

Wil je bijdragen aan de werkgroep? Neem dan contact op via agroforestrynetwerk@rvo.nl.

Stappenplan voor aanleggen voedselbos

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant en Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant hebben een overzichtelijk stappenplan ontwikkeld voor agrariërs die een voedselbos willen aanleggen. Van ruimtelijke ordeling tot draagvlak creëren bij omwonenden: alles komt voorbij. 

Bekijk het stappenplan

 

Rekentool Voedselbossen

De Rekentool Voedselbossen 4.0 is een Excel-bestand waarin de financiële haalbaarheid van een voedselbos wordt berekend. De rekentool maakt inzichtelijk in hoeverre een voedselbos winstgevend is en met welke in- en output rekening gehouden moet worden. De rekentool is bedoeld voor beginnende voedselbosboeren die graag de financiële situatie inzichtelijk willen krijgen.

Lees meer