Skip naar de inhoud

Werkgroep

Marktvraag en verdienvermogen

De werkgroep marktvraag en verdienvermogen bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de praktijknetwerken, mechanisatiesector, bedrijven die agroforestry systemen als een kans voor lokale duurzame sourcing zien en onderzoekers die de verschillende dimensies van waarde creatie van agroforestry systemen proberen te kwantificeren. Samen zetten we ons in voor verbeteren van het verdienvermogen van agroforestrysystemen voor boeren.

appels in een mand met bladeren

Waar we aan werken 

Om een verdienmodel voor agroforestrysystemen te realiseren, is enerzijds het organiseren van rendabele afzet voor de opbrengsten van belang. Dat geldt voor de lokale en nationale markt, voor voedsel en voor non-food markten, zoals de bouw. Dit doen we in samenwerking met potentieel geïnteresseerde ketenpartners in die markten. Andere dimensies zijn de waarde die het introduceren van complementaire natuur, zoals voederhagen, op het bedrijf kan hebben. Dit kan ook in de vorm van bijvoorbeeld carbon credits. 

De andere kant van verdienvermogen die we meenemen is het verlagen van kosten voor het bedrijf (zoals planten, onderhoud en oogst) en het financieel overbruggen van de opstartfase. 

Tenslotte inventariseren en adresseren we ‘bottlenecks’ bij opschaling. Voorbeelden hiervan zijn voldoende plantmateriaal van gewenste soorten en variëteiten, en mechanisatie van onderhoud, oogst en verwerking. 

Wil je bijdragen aan de werkgroep? Neem dan contact op via agroforestrynetwerk@rvo.nl.